R2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

03 Aralık 2015
Yazar :  

Ticari olarak eşya taşımacılığı alanında uluslararası ve yurtiçi  taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. Bu yetki belgesi organiztörlere verileceğinden araç eklenememektedir. Belge fiyatı 387.548 TL yetki belgesi ücretidir. 

Organizatör; kendi adı ile taşıma yapan kişilere taşıma yaptıranlara denmektedir. Taşıma Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, mevzuatın taşımacı kabul ettiği, Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere organizatör denmektedir. R2 yetki belgesi sahipleri taşıma faturalarını kendi adlarına düzenlenmelidir. 

R2 yetki belgesi için başvuranların Oda ve vergi kaydı, en az 300.000 Türk Lirası sermaye ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. R2 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. 

R2 yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar. Çünkü C1 ve K2 yetki belgeleri kendi işleri ile iştigal yük ve eşyaları taşıdığı için bunlarla sözleşme yapamaz.

R2 yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır. R2 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

R2 yetki belgesi sahiplerince, en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmeleri gerekir. Yetki belgesi sahipleri belgenin ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

0 Yorum 7391 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top