Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İptali

05 Aralık 2015
Yazar :  

Tehlikeli maddeleri karayolu ile taşıyan ve bu mallarla bir takvim yılı içerisinde miktarının 50 ton ve üzeri doldurma, paketleme, yükleme, gönderme, alma, boşaltma ve/veya tank konteyner taşınabilir tank işletmeciliği işi yapanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu hale gelmişti. 

TMFB kapsamında olan iş ve işlemler yapan işletmeler bu faaliyetlerini sonlandırmadan belgelerini iptal edememektedir. İptal edebilecek konumda olanlarda TMFB kapsamında iş yapmadıklarına dair durumlarını resmi bir yazıtla belgelendirmek zorundadır.  

TMFB belgesi alanların aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme mecburiyeti başta olmak üzere, bir takvim yılında 50 ton ve üzeri tehlikeli madde kapsamına giren mallarla iştigal etmemesine rağmen TMFB alanlar ve TMFB kapsamındaki faaliyetlerini sonlandıran işletmeler mevcut bulunan TMFB belgelerini iptal etmek istemekteler. ADR Bölüm 3.2 deki Tablo A da yer alan Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler / Nesneler), Sınıf 6 (Zehirli / Bulaşıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) hariç Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5, Sınıf 8 ve Sınıf 9 kapsamında olan ve bir takvim yılı içerisinde 50 ton altı miktarlarda tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin almış oldukları TMFB belgesini iptal edebilmesi için bağlı oldukları vergi dairesinden “son bir yıl içerisinde 50 ton altında tehlikeli madde işi ile iştigal ettiklerine” dair bir belgeyi bağlı oldukları bölge müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde belgeleri iptal edilebilecektir.  Tehlikeli maddelerle iştigal eden ve bu tehlikeli maddelerle olan faaliyetini sonlandıran işletmeler ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları ruhsat, lisans, izin v.s. belgelerden birinde TMFB kapsamında olan iş ve işlemlerden çekildiğini gösteren bilgileri içeren belgeyi ibraz etmeleri halinde TMFB belgeleri iptal edilebilecektir.

0 Yorum 4378 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top