Hastaneler TMFB Almalıdır

27 Nisan 2016
Yazar :  

Tehlikeli Madde Faaliyet BelgesiTehlikeli Maddelerin taşınmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre ADR ‘ de belirtilen tehlikeli maddelerle iştigal işletmelerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) istenmektedir.

Bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden bir takvim yılı içerisinde 50 ton tehlikeli mal ile iştigal etmesi halinde TMFB istenirken bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden miktara bakılmaksızın TMFB istenmektedir.

ADR Sınıf 6.2’ ye (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler) tabi Tehlikeli Madde işi ile uğraşan veya Sınıf 6.2 ‘ye tabi madde üreten tüm hastanelerin Tmfb alması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurması gerekmektedir. Ancak kamu kurumlarının TMGD istihdamı zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmayacağından bu tarihe kadar kamu hastanelerinin TMDG istihdamı istenmeyecektir. Özel şahıs veya tüzel kişiliklere ait hastaneler ise hem TMFB almak hem de TMGD istihdam etmek / hizmet almak zorundadır.

Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilenen ve içermesi beklenen maddelerdir.  Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi ajanları kapsamaktadır. Ayrıca, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlarda durumuna göre bu sınıfa dahil edilebilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için ADR ‘ye bakılmalıdır)

TMFB almak isteyen kamu hastaneleri harici hastaneler matbu başvuru dilekçesi, ticaret sicil gazetesi /  gazeteleri aslı, faaliyet belgesi aslı, ortak sahip ve yöneticilere ait adli sicil belgesi aslı, imza sirküsü aslı ile müracaat etmelidir. Kamu hastaneleri ise başvuru dilekçesi, “kendi düzenleyecekleri” yetkiliyi belirtir imza sirküsü ile ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgelerinden muaf olduklarını belirten resmi yazı ile müracaat edeceklerdir. Otomasyon sistemine kayıt eklenirken vergi numarası kullanıldığından başvurularda mutlaka vergi numarası belirtilmelidir. İmza örneği hazırlanırken hastane adı, vergi numarası, adresi v.s. bilgilerde belirtilebilir.

Yorum

 • Raif Gündoğan Raif Gündoğan Çarşamba, 27 Nisan 2016

  Hastaneler sınıf 6.2 kapsamında TMGD hizmeti almak zorunda olduğuna göre TMGD hastanede yapacağı hizmeti sadece bu sınıfta oluşabilecek bir faaliyet kapsamı üzerinde mi olacaktır.

  Raporla
 • okn okn Çarşamba, 27 Nisan 2016

  TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir

  Raporla
 • sermet sermet Çarşamba, 27 Nisan 2016

  ben hastaneden tmgd olarak göreve başladım.Tıbbi atıkların un no su 3373 mü 2814 mü olmalı.bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

  Raporla
 • HAykut HAykut Çarşamba, 27 Nisan 2016

  Tmfb belgesi taşımacılık için verilmemektedir. Tehlikeli madde ile iştigal eden müesseselerin alması zorunludur. Taşımacılık da bu maddelerle yapılan iştigalin bir koludur.

  Raporla
 • Fatma Severcan Fatma Severcan Çarşamba, 27 Nisan 2016

  Hastaneler karayollarında tehlikeli atık taşıma işi yapmamaktadır.
  Oluşan tehlikeli atıklar Çevre ve Şehircilik bakanlığından lisansı Tehlikeli atık bertaraf firmaları tarafından ADR normlarına uygun taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.

  Raporla

Yorum Yazın

Top